Mestscheiders

Energiezuinigheid, actief recyclingmanagement en milieuvriendelijkheid zijn allemaal uitdagingen van deze tijd, waar ook de agrarische sector en vooral ook melkveebedrijven mee te maken hebben. In deze context is de separatie van vloeistof en vaste bestanddelen van de mest van speciaal belang. Separatie maakt het mogelijk om de vloeistof te hergebruiken. Dat levert een waterbesparing op die niet alleen een financieel voordeel oplevert, maar ook het milieu ontziet. De afgescheiden vaste bestanddelen kunnen worden hergebruikt als compost en na een geschikte behandeling zelfs als bedmateriaal. Separatie reduceert bovendien in aanzienlijke mate de benodigde hoeveelheid opslagruimte. GEA Royal De Boer is helemaal ingespeeld op de diverse eisen die aan uw mestmanagementsysteem worden gesteld. Van een tweetraps mestscheider voor mest die is weggespoeld met de spoelsystemen tot een gecombineerde rollenpers en 'dewaterer': onze productenlijn bevat een scala aan optimale separatieoplossingen die bij uw behoeften en ruimtelijke mogelijkheden aansluiten.

Uw voordelen:

  • Recycling management: recycling van vloeistof, compost en bedmateriaal genereren.
  • Hygiëne: voorkomt bacteriële infecties van buitenaf.
  • Logistiek: lagere opslagcapaciteiten, lagere transportkosten.
  • Kostenbesparingen: minder behoefte aan vers water, minder strooisel dat ingekocht moet worden.
  • Diervriendelijkheid: strooisel wordt goed geaccepteerd, goede hygiëneniveaus.

XPress - modulair rollensysteem

undefined Het modulaire XPress rollen-systeem werd speciaal ontwikkeld om mest te persen. Afhankelijk van de consistentie kan er een hoeveelheid mest tussen 75 en 662 l / min. verwerkt worden, waarbij het droge stof aandeel van de dikke fractie tussen de 26% en 34% kan liggen.

XScrew schroefseparator

undefined Er wordt een wormschroef gebruikt om de mest in een stevige behuizing te persen. Dit biedt het voordeel dat de vloeistof zich gemakkelijker laat afpompen en afvoeren. Dat vereenvoudigt het uitrijden van de mest.


waterMaster decanter

undefined De GEA waterMaster decanter is een centrifuge die mest in een dunne en een dikke fractie scheidt door middel van centrifugaal kracht. Uit onderzoek is gebleken dat een decanter de beste resultaten geeft bij mestscheiding.