GEA Weidegang registratie

De zuivelindustrie wil het voor melkveehouders, die nieuwe vormen van beweiding toepassen, makkelijker maken weidegang aan te tonen. Daarom zijn er in 2016 in een pilot, meetsystemen ontwikkeld voor individuele koeregistratie van weidetijd.

De laatste jaren zijn er nieuwe beweidingvormen ontwikkeld. Naast het hele koppel in de wei, wordt ook steeds vaker in koppels op verschillende dagdelen geweid. Ook vrij koeverkeer (bijvoorbeeld bij robotmelken) wordt meer en meer toegepast. Vanaf 2017 wordt het mogelijk om met behulp van GEA apparatuur te meten hoeveel tijd individuele koeien in de wei doorbrengen. GEA heeft hiervoor in 2016 meegedaan aan een pilot waarbij op een 3 tal bedrijven praktijktesten zijn gedaan.

Van individuele weidetijd naar uren en dagen weidegang
Vanaf 2017 kunnen melkveehouders met behulp van hardware in combinatie met een beweidingsregistratie tool aantonen dat zij hun melkgevende koeien van het voorjaar tot in het najaar ten minste 120 dagen per jaar en minimaal 6 uur per dag laten grazen (of het alternatief: minimaal 720 uur en minimaal 120 dagen per jaar). Het nieuwe is dat de werkelijk gemeten individuele weidetijd gebruikt wordt om vast te stellen of aan de voorwaarden is voldaan. Hierdoor is ook koppelbeweiding en vrij koe verkeer mogelijk. Op basis van de individuele weidetijd rekent de tool uit hoeveel weidegang de koeien op het bedrijf hebben gehad.

Dat gaat als volgt:

  • De individuele weidetijd van alle melkgevende koeien telt mee. De koeien in de eerste 14 dagen van de lactatie worden niet meegeteld.
  • Per dag wordt gekeken hoeveel koeien een individuele weidetijd van meer dan 1 uur hebben. Is dit minimaal 90% dan wordt die dag meegeteld als een weidedag. Is het minder dan 90% dan wordt die dag niet meegeteld als een weidedag. Per jaar moeten er minstens 120 weidedagen behaald zijn.
  • Voor een weidedag wordt vervolgens het gemiddelde berekend over de individuele weidetijden van alle melkgevende koeien op het bedrijf(m.u.v. koeien in de eerste 14 dagen van de lactatie).
  • Dit gemiddelde is het aantal weide-uren dat voor die dag gerekend wordt.

 

Beweidingsregistratie tool
GEA heeft voor het verwerken van de gegevens over de weidegang een tool ontworpen, deze tool verwerkt de weidegangsduur en levert managementinformatie op. Door middel van ontvangers in de stal kan een koe worden herkend aan de responder. Deze herkent de koe en registreert de tijd dat de koe naar buiten gaat en vervolgens weer naar binnen komt. De informatie van de gemiddelde weidegangsduur wordt dagelijks verzonden naar een centraal register, waar uw zuivelfabriek vervolgens kan controleren of uw voldoet aan de voorwaarden voor het ontvangen van weidepremie.