3C Carrousel

De 3C melkcarrousel is het resultaat van de ervaringen en het denkwerk van veehouder Pieter Schouten in het Groningse Rottum. Hij was niet tevreden over zijn eigen draaimelkstal en ging kijken en melken bij collega’s in de hele wereld. Van Texas tot Nieuw Zeeland. Terug in zijn eigen melkput bedacht hij de ideale manier van melken: de 3C carrousel.

Zijn idee voor de ideale melkstal werd vormgegeven door designer en interieurarchitect Peter Zomerdijk in Middelstum en werd gebouwd door technicus Tjark Hulst in Westeremden. Gezamenlijk werd een innoverend kwaliteitsproduct ontwikkeld, waar veel melkveehouders plezier aan beleven.

De 3C carrousel is een zogenoemde binnenmelker. In zo’n stal kan één melker per uur 160 koeien melken en voeren. Dat zijn sterke punten van de stal, evenals de overzichtelijkheid en de korte looplijnen. De stal kan worden uitgevoerd in 24, 30, 36, 40 en 50 standen.

Koe+Melker+Machine : vertaald Cows+Comfort+Capacity: CCC kortweg 3C
Cows, Comfort, Capacity 3C heeft haar naam niet voor niks gekregen. Het is tenslotte de meest ideale manier van melken. Alles draait om de koe, om het comfort en om de capaciteit: cows, comfort en capacity, oftewel 3C. 

Melken in een 3C carrousel is comfortabel voor melker en koe. De apparatuur is degelijk en betrouwbaar. Alles loopt soepel en gestroomlijnd.

Wonder van techniek
De nieuwe draaimelkstal is een wonder van techniek en tegelijkertijd een voorbeeld van simpelheid. Wat eenvoudig kan is eenvoudig gehouden. Er is geen sprake van futuristische bedieningspanelen, maar van gewone knoppen die geen vergissingen bij de melker kunnen veroorzaken. Het betekent dat iedereen in deze stal kan melken.

Van de 40-stands stal heeft het draaiende platform een buitendiameter van 13,5 meter en een binnendiameter van 8 meter. De afstand tot de koeien is zodanig dat de melker alle dieren in de gaten kan houden, zonder dat hij grote afstanden hoeft af te leggen mocht zich tijdens het draaien een calamiteit voordoen.

Als de koe het platform opkomt, draait ze een kwartslag en loopt de eerste lege stand voorbij. Dan draait de koe opnieuw een kwartslag en schiet soepel de melkstand in. Op het moment dat het dier is herkend, draait er automatisch een individuele portie krachtvoer in de voerbak.

Krachtvoer verstrekken
Krachtvoer verstrekken bij een binnenmelker is een nieuwe ontwikkeling. Daarvoor is een vernuftig systeem van wegdraaiende voerbakken ontwikkeld. Een geleiderail blokkeert de stand van de voerbak. Net voor de koe het plateau verlaat, klapt de bak door het hellend geplaatste scharnierpunt.

Het gevolg is dat de voerbak samen met de voerbak van de ingang wordt opgesloten in de tussenliggende stand. Zo komt er voldoende ruimte voor de koe om het plateau te verlaten. Zodra een nieuwe koe binnenloopt, drukt een kunststof bladveer de voerbak terug in z’n positie waarna de geleiderail de bak fixeert. Omdat de standen 20 centimeter langer zijn gemaakt, is er extra ruimte en tijd om van het plateau af te stappen.

Het rondje van de carrousel duurt twaalf minuten. Dan zijn de standen gevuld en gaat de volgende ronde in. Dat komt uit op 160 koeien per uur. Het tempo wordt gedrukt als de stal moet worden stilgezet omdat er een melkstel is afgetrapt, omdat er een koe extra moet worden gecontroleerd of omdat er even een vertraging bij het afstappen van het plateau ontstaat.

Het plateau met koeien weegt rond de zestig ton. Dat komt deels doordat de betondikte 16 centimeter is in plaats van de standaard 8 centimeter. De aandrijving gebeurt door een frequentiegestuurde elektromotor. Deze is nieuw en energiezuiniger dan de standaard hydraulische aandrijving die altijd op maximale capaciteit draait.

Voordelen van de 3C carrousel:

De koe:

 • ruime in- en uitgang;
 • koe komt gemakkelijk in goede positie;
 • loopt in één rechte lijn stal uit.

De koe staat centraal. Bij de constructie van de 3C carrousel is daar alle aandacht aan besteed. Of het gaat om de entree, het melken of het verlaten van de stal, alles moet perfect zijn. Een hoge capaciteit van 160 koeien per uur per man mag niet ten koste van de kwaliteit van melken gaan. Melken moet een plezier zijn voor koe en melker. Met de 3C carrousel lukt dat uitstekend.

De melker:

 • goed overzicht op melkproces;
 • veilige arbeidsomstandigheden;
 • lage arbeidsbelasting;
 • eenvoudig in gebruik.

Als de koe het naar haar zin heeft en zich op haar gemak voelt, verloopt het melken soepeler. Voorwaarde is dat alle handelingen om een koe in de stal toe te laten, maximale rust uitstralen en minimale inspanning vragen. Dat wordt bereikt door de doorlopende lijn die de koe volgt. Vooruit er in en vooruit er uit.

De 3C is een zogenoemde ‘’zij aan zij’’ binnenmelker, dat houdt in dat de koe met de achterpoten naar het centrum van de roterende stal staat. Het melken gebeurt tussen de achterpoten door. De melker kan dus heel dicht bij de uier staan. Dit voorkomt onnodig overstrekken tijdens het schoonmaken en het aanbrengen van de tepelbekers. Dat dit ook op een veilige manier kan is te danken aan de nauwkeurig uitgekiende positie van het hekring. Veelal wordt in de melkput een in hoogte verstelbare werkvloer ingepast.

Voor iedere boer, groot of klein is zo de ideale werk hoogte op de millimeter nauwkeurig in te stellen.

De machine:

 • hoge capaciteit;
 • degelijke constructie;
 • zware looprollen;
 • energiezuinige aandrijving.

De 3C carrousel kenmerkt zich door een hoge capaciteit: 160 koeien per uur per man, inclusief het verstrekken van krachtvoer. Dat hoge aantal kan worden bereikt door de soepele manier van binnenkomst van de dieren, het snel innemen van hun plaats en het vernuftige systeem van wegdraaiende voerbakken.

Elke ronde draaien van de carrousel duurt twaalf minuten. Dan zijn de 40 standen gevuld en gaat de volgende ronde in. De goede stand van de koeien zorgt er voor dat de draaistal weinig hoeft worden stilgezet omdat er een melkstel is afgevallen. Hier komt het voordeel van de binnenmelker goed naar voren. Bij storing aan de tepelbeker hoeft de melker maar een korte afstand af te leggen om dit te verhelpen en heeft een goed overzicht op alle dieren op de rotor.